Meksika 62 - Avustralya 70
Meksika 62 - Avustralya 70